Zaterdag in september 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Brabant

Boek: Reflexen, leren en gedrag

Nieuwe herziene uitgave van het boek Reflexen, leren en gedrag door Sally Goddard Blythe is nu verkrijgbaar.

Waarover gaat dit boek?

Het boek gaat over de ontwikkeling van de primitieve reflexen zoals de Moro, ATNR, TLR en STNR en waarom deze reflexen een belangrijke rol spelen in verschillende delen van de hersenen. Hierdoor krijgt u beter begrip op welk hersenniveau de primitieve en posturale reflexen de zintuigen beinvloeden en de motorische vaardigheden van een kind kunnen beperken, maar ook door oefening kunnen activeren.

Bij veel therapie modellen is de aanpak van leerproblemen hetzelfde gebleven. Maar cognitieve oefening brengen niet elk kind vooruit. De hersenfuncties stimuleren via de motorische weg wordt nog teveel onderschat. Maar als een kind nog geen controle heeft over zijn lichaam of over zijn bewegingen, dan kan hij/zij niet stilzitten, zich niet kunnen concentreren en daarom ook veel moeite kunnen hebben met  leren lezen en schrijven en rekenen.

Het boek biedt naast een duidelijke uiteenzetting van de primitieve en posturale reflexen, een reeks reflextesten en de theorie achter het bewegingsprogramma van de INPP methode voor kinderen. Verder vindt u in het boek een hoofdstuk met betrekking tot ‘Selectief mutisme’ en de ‘Fear Paralysis Reflex’.

Voor wie is het boek “Reflexen, leren en gedrag” bestemd?

Iedereen die leermoeilijkheden beter wil begrijpen en ook hoe de neuromotorische ontwikkeling tot stand komt. In het bijzonder in de laagste gebieden van hersenen (hersenstam). De INPP methode leert het kind door de niet-invasie benadering (door beweging) het fundament opnieuw op te bouwen.

Dit boek is een ideaal naslagwerk voor geïnteresseerden  in:

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Leer- en gedragsproblemen bij kinderen
 • Neuromotorische ontwikkeling
 • Onderwijspsychologie
 • Neurowetenschappen

Dit boek vertegenwoordigd de INPP methode en het gedachtengoed van Dr. Peter Blythe.

Inhoudsopgave

 1. Reflexen- hun invloed op goede en slechte schoolprestaties
 2. Van primitieve reflex naar lichaamsbeheersing
 3. Hersenontwikkeling
 4. De zingtuigen
 5. Reflextests
 6. Hoe kunnen wij helpen?
 7. De evolutie van een idee – reflectie over reflexen

Bijlage

 • Opmerkingen bij de hoofdstukken
 • Case studies en geselceteerde artikelen door Sally Goddard Blythe
 • Verklarende woordenlijst
 • Referenties

Eerst bewegen, dan leren

INPP heeft nog een boek uitgebracht met de titel “Eerst bewegen, dan leren”. Als je de beide boeken tegelijk besteld betaald je slechts één keer de verzendkosten.

Bestellen op factuur

Reflexen, leren en gedrag is te bestellen voor €34,00 (inclusief 9% btw + € 4,95 (verzendkosten)= € 38,95. Als je het boek per email besteld wordt het per omgaande verstuurd met een factuur vakliteratuur op je eigen naam of  op naam van je bedrijf. Graag je naam, adres en telefoonnummer in de e-mail vermelden. Je kan het bedrag na ontvangst van de e-mail factuur per internetbankieren overschrijven.