Zaterdag 4 november 2023 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Almere

Welkom bij INPP Reflexintegratie

Wat is het INPP?

Het INPP (Institute for Neuro Physiological Psychology, Chester, UK) werd in 1975 opgericht door de psycholoog Peter Blythe (PhD). Hij onderzocht, als eerste in de geschiedenis, de effecten van een onrijp zenuwstelsel op de leerprestaties, het emotionele welbevinden en het gedrag. Het INPP Instituut heeft zich sindsdien steeds toegelegd op het identificeren en screenen van motorische onrijpheid bij kinderen en volwassenen. Dit gebeurt aan de hand van medische, gestandaardiseerde screeningstesten. Daarop heeft het INPP een bewegingsprogramma samengesteld dat een erkende INPP-therapeut kan aanleren aan de ouders en het kind.

Dit oefenprogramma (reflextherapie) wordt reeds jaren succesvol toegepast in verschillende landen en is uitvoerig onderzocht in tal van studies (zie referenties en artikels).

Sally Goddard Blythe MSc. (Psych) is momenteel de directeur van INPP International.Het hoofdkantoor van INPP International is gevestigd in Chester in het Verenigd Koninkrijk.

Jur ten Hoopen is principal en INPP therapeut van INPP Nederland sinds 1990. Het kantoor van INPP Nederland is gevestigd in Amsterdam.

Wie zijn wij. Wat doen wij?

De INPP therapeuten zijn enthousiaste mensen die zich actief bezig houden met de methode om bij uw kind primitieve reflexen en neuromotorische rijpheid te ontdekken en de onderliggende oorzaak aan te pakken en te behandelen met reflexintegratie.


INPP Nederland heeft drie websites voor verschillende doelgroepen.

Gezin

Bezoek bovenstaande website als ouders van een kind of als je op zoek bent naar algemene informatie over de INPP methode.

Juf voor de klas

We hebben een speciale website voor leerkrachten en (zorg)leerkrachten of remedial teacher die binnen het onderwijs werkzaam zijn.

Behandelaar

De website waarop je je nu bevindt is voor therapeuten en behandelaars die meer willen weten over de INPP methode.


INPP cursussen voor het onderwijs of therapeuten

INPP nederland bied zowel een jaaropleiding en een dagcurus aan voor functies werkzaam in het onderwijs of therapeuten/behandelaar met een privépraktijk. Alle informatie zoals cursus inhoud, locatie, kosten en eerst volgende cursus moment, vind je onder onderstaande knoppen.

INPP Jaarcursus

Opleiding tot INPP therapeut

Volg onze jaarcursus en word een erkend INPP therapeut\behandelaar.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om signalen van neuromotorische onrijpheid te herkennen en een gerichte oefenprogramma op te starten.

Dit als therapeut in jouw privépraktijk, of op school als je een kind individueel begeleidt als (zorg)leerkracht.

INPP Dagcursus

“Eerst bewegen, dan leren”

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling kan dus zijn volledige potentieel niet laten zien. Kinderen moeten eerst hun bewegingen leren controleren, alvorens ze kunnen stilzitten, schrijven of lezen.

Je neemt zelf deel aan het INPP-bewegingsprogramma dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren.


INPP Licentiate

INPP-Licentiate_UK_RGB-3

Als je dit logo ziet dan weet je zeker dat deze therapeut opgeleid is door een officiële opleider van het INPP instituut. De opleiding tot NDT-INPP therapeut kan in Nederland gedaan zijn, of bij een INPP instituut in Engeland, Duitsland of Polen. De therapeut heeft een praktijk in Nederland en heeft daardoor het lidmaatschap (Licentiate) bij INPP in Nederland. Deze erkenning verkrijgt iemand alleen als deze voldoet aan de eisen en richtlijnen van het instituut. Op deze manier kan de kwaliteit van de INPP-therapeuten worden gewaarborgd.


INPP boek “Eerst bewegen dan leren”

Geschreven door Sally Goddard-Blythe

Wat heeft ‘beweging’ nu met leerproblemen te maken? Wel, bekijk de motoriek van een leerling en je kunt een inschatting maken over diens leerpotentieel. The way we move, is the way we think! En omgekeerd: hef de motorische blokkade bij een kind op en het kan eindelijk zijn capaciteiten laten zien. Decennia lang is de aanpak van leerproblemen quasi hetzelfde gebleven.

Maar cognitieve educatie en remediëring brengen niet elk kind vooruit. De hersenfuncties stimuleren via de motorische weg wordt nog teveel onderschat. Maar als een kind nog geen controle heeft over zijn lichaam of over zijn bewegingen, dan kan het toch ook niet stilzitten en leren?


INPP Boek “Reflexen, leren en gedrag”

Geschreven door Sally Goddard-Blythe

Bij veel therapie modellen is de aanpak van leerproblemen hetzelfde gebleven. Maar cognitieve oefening brengen niet elk kind vooruit. De hersenfuncties stimuleren via de motorische weg wordt nog teveel onderschat. Maar als een kind nog geen controle heeft over zijn lichaam of over zijn bewegingen, dan kan hij/zij niet stilzitten, zich niet kunnen concentreren en daarom ook veel moeite kunnen hebben met leren lezen en schrijven en rekenen.

Het boek biedt naast een duidelijke uiteenzetting van de primitieve en posturale reflexen, een reeks reflextesten en de theorie achter het bewegingsprogramma van de INPP methode voor kinderen.