Zaterdag 23 maart 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Hippolytushoef

Welkom bij INPP Reflexintegratie

Wat is het INPP?

INPP Nederland is de Nederlandse tak van het Instituut voor Neurofysiologische Psychologie (INPP) in Chester, Engeland.

INPP Chester is al meer dan 45 jaar pionier op het gebied van neuromotorische rijpheid en ontwikkeling opgericht door Dr. Peter Blythe. Sinds 2001 heeft Sally Goddard Blythe de leiding. Dit is waar het instituut voor staat:

  • Onderzoek naar de effecten van neuromotorische rijpheid bij kinderen met specifieke leermoeilijkheden en gedragsstoornissen, en bij volwassenen met angst en paniekstoornissen.
  • Heeft een betrouwbare methode ontwikkeld om neuromotorische rijpheid te controleren.
  • Het ontwikkelen van effectieve interventieprogramma’s om neuromotorische rijpheid te bevorderen.

Inmiddels heeft de INPP-methode zich in veel landen over de hele wereld gevestigd (zie INPP International).
INPP kwam bijna 25 jaar geleden naar Nederland en wordt steeds meer geaccepteerd en verspreid.

INPP heeft in veel landen een toename gezien van ‘reflex therapieën’ waarbij vergelijkbare technieken worden gebruikt in combinatie met andere therapieën, maar die niet noodzakelijkerwijs dezelfde onderzoek (zie referenties en artikelen) hebben als de INPP-methode.

Reflexen in de vroege kinderjaren spelen ook een belangrijke rol in de INPP-methode. Maar we behandelen geen reflexen! Aanhoudende reflexen in de vroege kinderjaren zijn geen oorzaak van problemen, maar dienen als indicator voor de volwassenheid en rijpheid van het zenuwstelsel.

Restreacties van reflexen in de vroege kinderjaren geven aanwijzingen voor neuromotorische (on)rijpheid die een verscheidenheid aan problemen kunnen geven, die vervolgens worden behandeld met een motorisch programma.

Daarnaast zijn de controles op restactiviteit van individuele reflexen die tijdens het oefenprogramma regelmatig worden uitgevoerd, een controle op het succes.

De bewegingsoefeningen imiteren ook in gestileerde vorm de oorspronkelijke reflexbewegingen, waardoor ze achteraf worden gerijpt en de bijbehorende basisprincipes van verdere ontwikkeling worden bevorderd, evenals de herhaling van de bewegingspatronen van het eerste levensjaar, die de invloed van vroege reflexen remmen en zo de basis vormen voor een goed coördinatievermogen en evenwichtsfuncties.

De INPP-methode is dus een bewegingsoefeningsprogramma om de neuromotorische rijpheid te bevorderen en geen ‘reflextherapie’.

Het doel van het INPP is om de hoge kwaliteitsstandaard te handhaven.

Het INPP (Institute for Neuro Physiological Psychology, Chester, UK) werd in 1975 opgericht door de psycholoog Peter Blythe (PhD). Hij onderzocht, als eerste in de geschiedenis, de effecten van een onrijp zenuwstelsel op de leerprestaties, het emotionele welbevinden en het gedrag. Het INPP Instituut heeft zich sindsdien steeds toegelegd op het identificeren en screenen van motorische onrijpheid bij kinderen en volwassenen. Dit gebeurt aan de hand van medische, gestandaardiseerde screeningstesten. Daarop heeft het INPP een bewegingsprogramma samengesteld dat een erkende INPP-therapeut kan aanleren aan de ouders en het kind.

Jur ten Hoopen is principal en INPP therapeut van INPP Nederland sinds 1990. Het kantoor van INPP Nederland is gevestigd in Amsterdam.

Wie zijn wij. Wat doen wij?

De INPP therapeuten zijn enthousiaste mensen die zich actief bezig houden met de methode om bij uw kind primitieve reflexen en neuromotorische rijpheid te ontdekken en de onderliggende oorzaak aan te pakken en te behandelen met reflexintegratie.


INPP Nederland heeft drie websites voor verschillende doelgroepen.

Gezin

Bezoek bovenstaande website als ouders van een kind of als je op zoek bent naar algemene informatie over de INPP methode.

Juf voor de klas

We hebben een speciale website voor leerkrachten en (zorg)leerkrachten of remedial teacher die binnen het onderwijs werkzaam zijn.

Behandelaar

De website waarop je je nu bevindt is voor therapeuten en behandelaars die meer willen weten over de INPP methode.


INPP cursussen voor het onderwijs of therapeuten

INPP nederland bied zowel een jaaropleiding en een dagcurus aan voor functies werkzaam in het onderwijs of therapeuten/behandelaar met een privépraktijk. Alle informatie zoals cursus inhoud, locatie, kosten en eerst volgende cursus moment, vind je onder onderstaande knoppen.

INPP Jaarcursus

Opleiding tot INPP therapeut

Volg onze jaarcursus en word een erkend INPP therapeut\behandelaar.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om signalen van neuromotorische onrijpheid te herkennen en een gerichte oefenprogramma op te starten.

Dit als therapeut in jouw privépraktijk, of op school als je een kind individueel begeleidt als (zorg)leerkracht.

INPP Dagcursus

“Eerst bewegen, dan leren”

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling kan dus zijn volledige potentieel niet laten zien. Kinderen moeten eerst hun bewegingen leren controleren, alvorens ze kunnen stilzitten, schrijven of lezen.

Je neemt zelf deel aan het INPP-bewegingsprogramma dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren.


INPP Licentiate

INPP-Licentiate_UK_RGB-3

Als je dit logo ziet dan weet je zeker dat deze therapeut opgeleid is door een officiële opleider van het INPP instituut. De opleiding tot NDT-INPP therapeut kan in Nederland gedaan zijn, of bij een INPP instituut in Engeland, Duitsland of Polen. De therapeut heeft een praktijk in Nederland en heeft daardoor het lidmaatschap (Licentiate) bij INPP in Nederland. Deze erkenning verkrijgt iemand alleen als deze voldoet aan de eisen en richtlijnen van het instituut. Op deze manier kan de kwaliteit van de INPP-therapeuten worden gewaarborgd.


INPP boek “Eerst bewegen dan leren”

Geschreven door Sally Goddard-Blythe

Wat heeft ‘beweging’ nu met leerproblemen te maken? Wel, bekijk de motoriek van een leerling en je kunt een inschatting maken over diens leerpotentieel. The way we move, is the way we think! En omgekeerd: hef de motorische blokkade bij een kind op en het kan eindelijk zijn capaciteiten laten zien. Decennia lang is de aanpak van leerproblemen quasi hetzelfde gebleven.

Maar cognitieve educatie en remediëring brengen niet elk kind vooruit. De hersenfuncties stimuleren via de motorische weg wordt nog teveel onderschat. Maar als een kind nog geen controle heeft over zijn lichaam of over zijn bewegingen, dan kan het toch ook niet stilzitten en leren?


INPP Boek “Reflexen, leren en gedrag”

Geschreven door Sally Goddard-Blythe

Bij veel therapie modellen is de aanpak van leerproblemen hetzelfde gebleven. Maar cognitieve oefening brengen niet elk kind vooruit. De hersenfuncties stimuleren via de motorische weg wordt nog teveel onderschat. Maar als een kind nog geen controle heeft over zijn lichaam of over zijn bewegingen, dan kan hij/zij niet stilzitten, zich niet kunnen concentreren en daarom ook veel moeite kunnen hebben met leren lezen en schrijven en rekenen.

Het boek biedt naast een duidelijke uiteenzetting van de primitieve en posturale reflexen, een reeks reflextesten en de theorie achter het bewegingsprogramma van de INPP methode voor kinderen.