Zaterdag in september 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Brabant

INPP op Youtube

INPP YouTube videos van Sally Goddard-Blythe over de INPP methode.

INPP is specialist in het herkennen en behandelen van fysieke factoren met onderliggende leerproblemen Neuro-Motorische Onrijpheid genoemd.

INPP Nederland is de Nederlandse tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology. Wij zetten ons in om mensen met leer- en gedragsproblemen te helpen en de INPP-methode in Nederland te verspreiden door het opleiden van therapeuten en het vergroten van kennis over de invloed van neuro-motorische onrijpheid op schoolprestaties en gedrag.

Deze reflex integratie therapie wordt uitgevoerd in meer dan 20 landen en heeft reeds duizenden kinderen geholpen sinds 1975.

INPP YouTube videos. Film nr.1 INPP introduction. Film nr.2 Primitive Reflexes and Neural Development with Sally Goddard Blythe. Film nr.3 Sally Goddard Blythe talks about INPP. Film nr.4 Learning Problems by Sally Goddard. Film nr.5 Child Development – Movement, Music & Language (a Quote from Sally Goddard Blythe) Music is another form of Language.

INPP Youtube videos en Reflexintegratie

Neuro Motorische Reflexen (NMR) zijn automatische reacties vanuit de lagere delen van de hersenen en hebben een grote invloed op de bewegingsontwikkeling van een kind. De meeste reflexen hebben een tijdsduur van ongeveer 1 jaar in het ontstaan tot het weggaan van deze specifieke reflex. Deze tijd van transformatie van een reflex is in het eerste jaar na de geboorte. Bewegen is de eerste taal van een kind. Het ‘leren’ van het bewegingsalfabet ABC (Aandacht, Balans en Coördinatie) is de belangrijkste neuromotorische ontwikkeling bij een kind. Een kind beweegt en speelt om de grove en fijne motoriek te oefenen. Als het kind nog weinig ‘woorden’ (beweging) in zijn ‘woordenschat’ (bewegingsmogelijkheden) heeft kan dit later problemen geven bij het ‘cognitieve’ leren (non motoriek).

Een kind kan door het INPP oefenprogramma te doorlopen tot reflexintegratie komen. Reflexintegratie is de juiste ontwikkeling en afloop van de neuro motorische reflexontwikkeling. Dit houdt in dat er inhibitie plaats vindt van de primaire reflexen in het eerste jaar na de geboorte en de ontwikkeling na de geboorte van de posturale (houdings) reflexen.