Zaterdag in september 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Brabant

INPP Cursusdag Eerst bewegen, dan leren

Het belang van neuromotorische rijpheid voor het leren.

“Beweging is de eerste taal van een kind en het is door middel van beweging dat het de wereld gaat verkennen en zijn lichaam leert controleren. Het meest gevorderde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan. Zo lang een kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of staan, beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal te kunnen leren”

Sally Goddard Blythe

Inhoud

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling kan dus zijn volledige potentieel niet laten zien. In deze workshop wordt daarop ingespeeld. Je neemt zelf deel aan het INPP-bewegingsprogramma dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren. De leerlingen die niet schoolrijp zijn of leerproblemen hebben, oefenen zo de basisvaardigheden om tot leren te komen zonder dat ze uit de klas moeten worden gehaald. Via de motorische weg worden de cognitieve functies ondersteund. Kinderen moeten immers eerst hun bewegingen leren controleren, alvorens ze kunnen stilzitten, schrijven, lezen…

De 1 dagcursus wordt gegeven aan de hand van het boek Eerst bewegen, dan leren. Je krijgt als deelnemer nog naast het boek een uitgebreide handout uitgereikt tijdens de cursusdag. Het aanmeldformulier voor de 1dagcursus staat onderaan de pagina.

Het boek “Eerst bewegen, dan leren”

Voor iedereen die leermoeilijkheden beter wil leren begrijpen en ook stapsgewijs wil aanpakken via het INPP bewegingsprogramma.

Het boek ‘Eerst bewegen, dan leren’ (verschenen bij Die Keure) bevat het cursusmateriaal en de toegangscode tot de testen op de website. Dit boek wordt te koop aangeboden op de cursusdag en bedraagt € 37,00.

Doelgroep

Het INPP-programma is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten van de kleuterschool (vanaf vierjarigen!) en lagere school maar ook voor de therapeuten/leerkrachten die instaan voor de zorg op school of in een privépraktijk werken. Het is een onmisbare bijscholing voor iedereen die leerproblemen vanuit een nieuwe hoek wil bekijken en die “beweging” niet schuwt in de aanpak ervan.

Deze workshop is zeer praktijkgericht en verwacht een actieve inzet van de deelnemers.

Eerstvolgende cursus momenten

DatumLokatieDocentAanmelden of meer informatie via
Zaterdag 23 maart 2024HippolytushoefJur ten HoopenInformatie of aanmelden via ons aanmeldformulier of telefonisch op 06-50207521
Vrijdag 21 april 2023HengeloGabrielle AlberinkWebsite: In Balans Leren
n.t.b.Bij jou op school
Jur ten HoopenInformatie of aanmelden via ons aanmeldformulier of telefonisch op 06-50207521
Zaterdag 1 juni 2024SurhuisterveenJur ten HoopenInformatie of aanmelden via ons aanmeldformulier of telefonisch op 06-50207521

De bovenstaande data staan gepland voor de dagcursus Eerst bewegen, dan leren.

Inschrijven en kosten

Je kan je inschrijven via onderstaand aanmeldformulier.

De cursus is inclusief het boek Eerst bewegen dan leren. De kosten van de cursus zijn €279,00 (inclusief 21%btw voor de cursus EBDL en 9% voor het boek EBDL). Heb je het boek al in bezit dan wordt het bedrag van €37,00 (incl. 9% btw) afgetrokken van het totale bedrag van €279,00.

Nadat u een factuur gekregen heb kunt u het bedrag overmaken op naam van INPP Nederland. Het bankrekening nummer is NL67KNAB 0255 7925 49 met vermelding van het factuurnummer op de factuur. Bij aanmelding voor de cursus krijg je +/- 2 weken voor aanvang van de cursus een factuur toegestuurd.

Praktische Informatie

Na je aanmelding krijg je antwoord met een bijlage met verdere informatie.

Deelnemers krijgen een nascholingscertificaat.

Programma

Het dag programma ziet er als volgt uit:

VanTotActiviteit
09.3011.00Wat is neuromotorische onrijpheid? (theorie)
11.0012.30Screening van de testen volgens de INPP methode
12.3013.15Lunchpauze
13.1516.30Ervaren van de oefeningen in het INPP-schoolprogramma (met pauze)
Uitreiking nascholingscertificaat

Wij komen ook naar jou en je team toe bij jullie op school

Wil je meer weten over het INPP programma in combinatie met het onderwijs, kijk dan op onze website: eerstbewegendanleren.eu via ons contactformulier of telefonisch

De cursusdag “Eerst bewegen, dan leren” kunnen wij ook organiseren bij jullie op locatie voor jullie schoolteam.

Meer Informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen via het contactformulier of op het telefoonnummer van INPP Nederland 06- 5020  7521

Aanmeldformulier

inppreflexintegratie.nl – Aanmelding Cursus Eerst bewegen, dan leren