Cursus: INPP jaarcursus

Informatie over de jaaropleiding in de INPP-methode, een oefenprogramma ter bevordering van de neuromotorische ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Deze opleiding gebeurt in samenwerking met het “Institute for Neuro-Physiological Psychology” in Chester, UK. Dit INPP-Instituut werd opgericht in 1975 door psycholoog Peter Blythe, Ph.D. Hij was pionier in het onderzoeken en beschrijven van de invloed  van primaire reflexen op specifieke gedrags- en leermoeilijkheden bij kinderen en jongeren.

INPP-methode

Sindsdien heeft het INPP een stevige reputatie opgebouwd wat betreft het behandelen van kinderen en volwassenen met signalen van een onrijp centraal zenuwstelsel. Ook onderzoek en publicatie van wetenschappelijke studies inzake gedrags- en leerproblemen stonden steeds bovenaan de agenda van het Instituut.

Vandaag de dag wordt er wereldwijd opleiding gegeven en groeit de interesse in de rol van de primaire reflexen op het “leren”.

INHOUD EN COMPETENTIES

Na het afronden van de opleiding bent u in staat om signalen van neuromotorische onrijpheid te herkennen en kan u gericht een oefenprogramma opstarten. Dit kan u als therapeut toepassen in uw privépraktijk, maar ook op school wanneer u een kind individueel begeleidt als (zorg)leerkracht.

De INPP-methode is gebaseerd op de natuurlijke neuromotorische ontwikkeling van een kind, wat meteen de kracht van dit programma inhoudt. De aanwezigheid van primaire reflexen op schoolleeftijd geeft aan dat de motoriek van het kind wellicht nog niet ten volle tot ontplooiing is gekomen. Het kind zal dan ook moeilijkheden ondervinden om te uiten wat het wil, denkt en voelt.

U zal competentie verwerven in het helpen van kinderen die in de zorg vaak tussen wal en schip vallen; leerlingen die niet goed begrepen worden of waarvan men zegt “het zit er wel in, maar het komt er niet uit….” U leert een onderscheid te maken tussen een echte leerstoornis en een probleem met rijpheid. De reflex-integratiemethode van het INPP tracht deze rijping een duwtje te geven zodat het volledige potentieel van een kind kan aangesproken worden.

Als INPP-begeleider leert u verder te kijken dan de symptomen. Er worden eerst gestandaardiseerde, medische testen afgenomen die belangrijk zijn om de neuromotorische rijpheid van een kind in te schatten. In een volgende module wordt de aandacht gevestigd op het correct interpreteren van de testresultaten. In de laatste module worden dan richtlijnen gegeven om een goed onderbouwd behandelplan op te stellen.

VOOROPLEIDING EN TOELATING

De opleiding is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met kinderen met motorische problemen, gedrags- en leermoeilijkheden; o.a. fysiotherapeuten/psychomotorisch therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, artsen, psychologen, orthopedagogen… Wij denken aan gedreven mensen met enkele jaren ervaring in het medische, psychologische of onderwijsgebied.

Mail uw motivatie en cv naar info@inpp.nl en hij zal contact met u opnemen om een verdere afspraak te maken.

OPBOUW VAN DE MODULES

De cursus bestaat uit 3 modules van telkens 4 dagen en een laatste examenmodule van 3 dagen. De lestijden lopen van 9u30 tot 16u30.

Module 1: 4 lesdagen

 • De normale neurofysiologische- en bewegingsontwikkeling van het kind.
 • De wisselwerking tussen de evolutie van reflexen, motorische vaardigheden en zintuiglijke ontwikkeling gedurende het eerste levensjaar.
 • De ontwikkeling van de reflexen vanaf de conceptie tot 3,5 jaar.
 • Gevolgen van een abnormale ontwikkeling van de reflexen boven de leeftijd van 3,5 jaar.
 • Opbouw en functie van het centrale zenuwstelsel.
 • Het vestibulaire systeem en het cerebellum.

Module 2: 4 lesdagen

Competentie verwerven in het afnemen, interpreteren en evalueren van het diagnostisch protocol volgens het INPP, m.n.

 • de grove en fijne motoriek, coördinatie en evenwicht,
 • cerebellaire testen,
 • de primitieve en posturale reflexen,
 • de lateraliteit,
 • oculomotorisch onderzoek en testen voor visuele perceptie.

Module 3: 4 lesdagen

 • Competentie verwerven in het opstellen van een behandelplan volgens de richtlijnen van het INPP.
 • Bespreking van de afname van het diagnostisch protocol volgens het INPP.
 • Opmaken van een verslag.
 • Zelf het oefenprogramma ervaren.
 • Procedure van het follow-up onderzoek.
 • Voorbeelden uit de praktijk.

Module 4: 1 lesdag en 2 examendagen

Een laatste lesdag om vragen te beantwoorden en zaken te herhalen gevolgd door 2  examendagen. Het diploma wordt uitgeschreven door Sally Goddard Blythe, INPP, Chester.

SPREKERS

 • Monique Mollink komt speken over haar laatste artikel in het Ergotherapie Magazine EM. Het onderwerp is: “verbetering van het handschrift door multisensorische oefeningen” en “proprioceptie in relatie tot posturale responsen”. Het artikel in EM is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Monique Mollink en Prof. Dr. Raymond van Ee.
 • Andere gastsprekers op het gebied van neurologie, wetenschap, verloskunde, zwangerschap en/ of motorische ontwikkeling worden door INPP Nederland uitgenodigd om een presentatie te komen geven. * Een gastspreker komt langs onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Kostprijs en data

De data en de prijzen van de jaarcursus in 2021/2022 in Hoogland:

ModuleDatumPrijs
Module 1Juni 2021€ 620,-
Module 2September 2021€ 620,-
Module 3November 2021€ 620,-
Module 4Wordt met de cursisten samen bepaald€ 340,-

Voor iedere module ontvangt u een factuur. Deze cursusprijzen zijn exclusief 21 % BTW.
Gelieve het bedrag van de eerste module over te maken aan INPP Nederland op rekening: NL67 KNAB 0255 7925 494084 met vermelding van uw naam. Graag één maand voor aanvang van de cursus. Neemt u vooraf even contact op voor verdere details.

Het cursusgeld is inclusief het lesmateriaal, het examen en de certificatie door INPP Chester. Daarnaast wordt er koffie, thee, fruit en versnaperingen aangeboden tijdens de opleidingsdagen. De lunch is inbegrepen. Voor speciale dieet wensen graag contact opnemen.

Definitieve plaatsing voor de opleiding geschiedt op volgorde van inschrijving en ontvangen betalingen (in overleg met u wordt de factuur naar u of uw organisatie toegestuurd). Het aantal plaatsen is beperkt tot 10 deelnemers.

LOCATIE

Hoogland; zaal Zevenhuizen in Dorpshuis de Neng; Engweg 7, 3832 CJ, Hoogland

Studieboeken over de INPP methode

Naast de zeer uitgebreide syllabus die u van ons krijgt in de jaarcursus kunt u de boeken Eerst bewegen, dan leren en Reflexen, leren en gedrag bestellen bij INPP Nederland. Voor bestelling van het boek Eerst bewegen, dan leren (klik op blauw). Voor bestelling van het boek Reflexen, leren en gedrag (klik op blauw)

Voor iedereen die leermoeilijkheden beter wil leren begrijpen en ook stapsgewijs wil aanpakken via een bewegingsprogramma.