Zaterdag in september 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Brabant

INPP jaaropleiding

Informatie over de jaaropleiding in de INPP-methode, een oefenprogramma ter bevordering van de neuromotorische ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De INPP jaarcursus is een bijscholing van INPP Nederland en wordt uitgevoerd volgens de internationale normen van het INPP moeder instituut in Chester. De huidige directeur van INPP international is Sally Goddard Blythe.

In 2018 werd de INPP methode erkend en geüpgraded door de School of Medicine, University of Lancaster (Lancaster University) volgens welke de INPP-cursus voor permanente educatie met 60 studiepunten ECTS voldoet aan 33 procent van de vereisten voor een masterdiploma (180 studiepunten ECTS, European Credit Transfer Accumulation System).

Deze opleiding is in samenwerking met het “Institute for Neuro-Physiological Psychology” in Chester, UK. Dit INPP-Instituut werd opgericht in 1975 door psycholoog Dr. Peter Blythe, Ph.D. Hij was pionier in het onderzoeken en beschrijven van de invloed  van primaire reflexen op specifieke gedrags- en leermoeilijkheden bij kinderen en jongeren.

INPP-methode

Sindsdien heeft het INPP een stevige reputatie opgebouwd wat betreft het behandelen van kinderen en volwassenen met signalen van een onrijp centraal zenuwstelsel. Ook onderzoek en publicatie van wetenschappelijke studies inzake gedrags- en leerproblemen stonden steeds bovenaan de agenda van het Instituut.

Vandaag de dag wordt er wereldwijd opleiding gegeven en groeit de interesse in de rol van de primaire reflexen op het gebied van leerproblemen en “leren”.

INHOUD EN COMPETENTIES

Na het afronden van de opleiding ben je in staat om signalen van neuromotorische onrijpheid te herkennen en kan je gericht een oefenprogramma opstarten. Dit kan je als therapeut toepassen in uw privépraktijk, maar ook op school wanneer je een kind individueel begeleidt als (zorg)leerkracht.

De INPP-methode is gebaseerd op de natuurlijke neuromotorische ontwikkeling van een kind, wat meteen de kracht van dit programma inhoudt. De aanwezigheid van primaire reflexen op schoolleeftijd geeft aan dat de motoriek van het kind wellicht nog niet ten volle tot ontplooiing is gekomen. Het kind zal dan ook moeilijkheden ondervinden om te uiten wat het wil, denkt en voelt.

Je zal competentie verwerven in het helpen van kinderen die in de zorg vaak tussen wal en schip vallen; leerlingen die niet goed begrepen worden of waarvan men zegt “het zit er wel in, maar het komt er niet uit….” Je leert een onderscheid te maken tussen een echte leerstoornis en een probleem met rijpheid. De reflex-integratiemethode van het INPP tracht deze rijping een duwtje te geven zodat het volledige potentieel van een kind kan aangesproken worden.

Als INPP-begeleider leer je verder te kijken dan de symptomen. Er worden eerst gestandaardiseerde, medische testen afgenomen die belangrijk zijn om de neuromotorische rijpheid van een kind in te schatten. In een volgende module wordt de aandacht gevestigd op het correct interpreteren van de testresultaten. In de laatste module worden dan richtlijnen gegeven om een goed onderbouwd behandelplan op te stellen.

VOOROPLEIDING EN TOELATING

De jaaropleiding is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met kinderen met motorische problemen, gedrags- en leermoeilijkheden; o.a. fysiotherapeuten/psychomotorisch therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, artsen, psychologen, orthopedagogen… Wij denken aan gedreven mensen met enkele jaren ervaring in het medische, psychologische of onderwijsgebied.

Mail je motivatie en cv naar info@inpp.nl en Jur ten Hoopen zal contact met je opnemen om een verdere afspraak te maken.

OPBOUW VAN DE MODULES

De cursus bestaat uit 3 modules van telkens 4 dagen en een laatste examenmodule van 2 dagen. De lestijden lopen van 9u30 tot 16u30.

Module 1: 4 lesdagen

 • De normale neurofysiologische- en bewegingsontwikkeling van het kind.
 • De wisselwerking tussen de evolutie van reflexen, motorische vaardigheden en zintuiglijke ontwikkeling gedurende het eerste levensjaar.
 • De ontwikkeling van de reflexen vanaf de conceptie tot 3,5 jaar.
 • Gevolgen van een abnormale ontwikkeling van de reflexen boven de leeftijd van 3,5 jaar.
 • Opbouw en functie van het centrale zenuwstelsel.
 • Het vestibulaire systeem en het cerebellum.

Module 2: 4 lesdagen

Competentie verwerven in het afnemen, interpreteren en evalueren van het diagnostisch protocol volgens het INPP, m.n.

 • de grove en fijne motoriek, coördinatie en evenwicht,
 • cerebellaire testen,
 • de primitieve en posturale reflexen,
 • de lateraliteit,
 • oculomotorisch onderzoek en testen voor visuele perceptie.

Module 3: 4 lesdagen

 • Competentie verwerven in het opstellen van een behandelplan volgens de richtlijnen van het INPP.
 • Bespreking van de afname van het diagnostisch protocol volgens het INPP.
 • Opmaken van een verslag.
 • Zelf het oefenprogramma ervaren.
 • Procedure van het follow-up onderzoek.
 • Voorbeelden uit de praktijk.

Module 4: 2 examendagen

Een laatste lesdag om vragen te beantwoorden en zaken te herhalen gevolgd door 2  examendagen. Het diploma van de INPP jaaropleiding wordt uitgeschreven door Sally Goddard Blythe, INPP, Chester.

SPREKERS

SprekerKomt speken over…
Dr. Charles Njiokiktjien, kinderneuroloog en psychiater n.p., Stichting Dysphatische Ontwikkeling, Amsterdam.Verbanden tussen taal en motoriek, cq dysfatische ontwikkeling en dyspraxie.
Annemieke SpreijPrikkelverwerking, proprioceptie, hersenfunctie en autisme.
Natalie van Zoelen – HoogeveenHet effect van inentingen, hormonale organisatie van oxytocine en voeding. Neuro motorische rijpheid in de praktijk bij het reflex oefen programma.
Monique MollinkHaar laatste artikel in het Ergotherapie Magazine EM. Het onderwerp is: “verbetering van het handschrift door multisensorische oefeningen” en “proprioceptie in relatie tot posturale responsen”. Het artikel in EN (Magazine van Ergotherapie Nederland) is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Monique Mollink en Prof. Dr. Raymond van Ee.
Edith de Vries verloskundige /lactatiekundige”Het natuurlijke geboorteproces” en wat hier bij komt kijken…

Bij beschikbaarheid komen maximaal 2 sprekers van bovenstaande lijst een voordracht houden over hun vakgebied in relatie tot primaire reflexen, Neurologie en functie van de hersenen, autisme, voeding, hersenlateraliteit, zwangerschap en bevalling.

Kostprijs en data

De data en de prijzen van de INPP jaarcursus in 2023 in Tiel:

ModuleDatumPrijs
Module 18 – 11 februari 2023€ 640,-
Module 212 – 15 april 2023€ 640,-
Module 314 – 17 juni 2023€ 640,-
Module 415 -16 september 2023 (wordt met cursist medebepaald)€ 320,-

Voor iedere module ontvang je een factuur. Deze cursusprijzen zijn exclusief 21 % BTW.
Na de aanmelding 2 weken voor aanvang van de INPP jaaropleiding krijg je een factuur voor de eerste module toegestuurd. Bij elke volgende module wordt de factuur door INPP Nederland naar je toegestuurd. Neem contact met mij op als je verdere details wilt bespreken.

Het cursusgeld is inclusief het lesmateriaal, het examen en de certificatie door INPP in Chester. De jaaropleiding zal in Tiel plaatsvinden. Daarnaast wordt er koffie, thee, fruit en versnaperingen aangeboden tijdens de cursusdagen.

Definitieve plaatsing voor de INPP jaaropleiding geschiedt op volgorde van inschrijving en ontvangen betalingen (in overleg met jou wordt de factuur naar jou of jouw organisatie toegestuurd). Het aantal plaatsen is beperkt tot 10 deelnemers.

De lokatie is in Tiel. Hier vinden de theorie, praktijk en examen dagen plaats.

De cursus zal in Tiel in het gebouw van Lifejoy plaatsvinden. Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel. Alle modules vinden hier plaats.

Studieboeken over de INPP methode

Naast de zeer uitgebreide syllabus die je van ons krijgt in de jaarcursus kan je de boeken “Eerst bewegen, dan leren” en “Reflexen, leren en gedrag” bestellen bij INPP Nederland.

Boek Eerst bewegen, dan leren

Voor iedereen die leermoeilijkheden beter wil leren begrijpen en ook stapsgewijs wil aanpakken via een bewegingsprogramma.